Coming Soon
Töötukassa motivatsioonikoolitus

lõunakeskus rong

tallinna kaubamaja pakkumised

karl haus mööbel

otto tulviste

soome tööpakkumised

Tehtud tööd – Leoski koolitus
Viime läbi koolitusi järgnevatel teemadel: Sissejuhatus ettevõtlusesse ettevõtlusega alustamine äriidee genereerimine äriplaani koostamine toode/teenus sissejuhatus raamatupidamisse ja maksundusse äriplaani finantsprognoosid projektijuhtimine personalijuhtimine Korraldame koostöös teiste koolitajatega koolitusi erinevatel teemadel – eneseareng ja -juhtimine, stressijuhtimine

Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus
töötukassa motivatsioonikoolitus Muutused ja nendega kohanemine, Saaremaa Õppekeskus. Tundide arv: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd Õppekavarühm: Psühholoogia Õpiväljundid: Koolituse läbinu. oskab analüüsida iseennast ja oma käitumist ning teab, mida tahab

Toetused ja hüvitised | Töötukassa
töötukassa motivatsioonikoolitus ning motivatsioonikoolitus) mõju hõivele. Eelkõige on vaatluse all ametialased koolitused, kuna need on peamised, mida Eesti Töötukassa kaudu pakutakse. Vähesel määral pakutakse ka võimalust osaleda üldkoolitustel, mille eesmärgiks on tõsta eeskätt töötute töö …

Teenused | Töötukassa
Tööpraktika eesmärk on anda teile töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid teadmisi ja oskuseid tööandja juures. Tööpraktika vajaduse üle otsustate koos töövahenduskonsultandi või juhtumikorraldajaga, võttes arvesse teie varasema töökogemuse, oskused, teadmised ja töösoovid.

Motivatsioonikoolitus – MTÜ Ulata Käsi
Töötukassa pakub kõigile inimestele karjääriinfot, töövahendust, tööotsingu alast nõustamist (tööotsingu töötoas või tööklubis osalemine) ja karjäärinõustamist. Kui olete vanaduspensioniealine, saate kasutada ka teisi töötukassa teenuseid. Seda juhul, kui te ei tööta ja registreerite end tööotsijana.

Motivatsioonikoolitus - ekursus
töötukassa motivatsioonikoolitus Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil töötukassasse pöörduda, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

Tööpraktika | Töötukassa
Eesti Töötukassa juhatuse 21.04.2016 otsusega nr 83 on OÜ Keerub kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks. Pakume koolitusi järgmiste erialade omandamiseks: tugiisik,

Meeskonna motiveerimine — Juunika Koolitus
Tööalane motivatsioonikoolitus Tartus 80 ak, Töötukassa hange ( 7 gruppi) Tööalane motivatsioonikoolitus Võrus 80 ak, Töötukassa hange ( 1 gruppi) Töökorralduse reguleerivad dokumendid ja näpunäited hoidmaks ära töövaidlusi Tallinna Konverentsid

EESTI TÖÖTUKASSA KAUDU PAKUTAVA …
Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel. Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/16/044 aruande. Hanke nimetus: Tööalane motivatsioonikoolitus

Tercare
töötukassa motivatsioonikoolitus Töötutele motivatsioonikoolitus Antslas. Jätkub koolitussari Vastse- Kuuste Naisteklubile Kolmapäev. Töötukassa Võrumaa osakonna ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Europe Direct Võru teabekeskusega koostöös noortele sh vähenenud töövõimega noortele MOBI. 2015. Põlvamaa raamatukoguhoidjatele loeng "Sallivuse mitu palet".

Indrek Kuus: motiveeritud tšakratega paakautojuht
töötukassa motivatsioonikoolitus Töötukassa võimaldab sellist e-õpet, kus saate koolitajaga suhelda, kodutöösid esitada ning koolitaja tagasisidet nendele. Koolitusvajadust hindate ja analüüsite koos konsultandiga. Lähtudes nii teie vajadustest kui ka tööturu olukorrast (kasutades OSKA uuringusüsteemi ja tööjõuvajaduse baromeeterit ) lepite koostöös

Koolitus- ja tegevusload
töötukassa motivatsioonikoolitus Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas” — Juunika
Uuring „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“ Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“.

Motivatsioonikoolitus - ekursus
Kui ma olin esimest korda töötukassa klient, siis läbisin ettevõtluskoolituse, mis tegi mind jupp maad targemaks, sest minu teadmised praktilisest ettevõtjaks olemisest olid seni üsnagi pinnapealsed. Neli nädalat anti meile õpetust ja nii mõnedki kursusekaaslased said ettevõtlustoetused taotletud ja oma ettevõtmisega alustatud.

elumere lainetel: Töötukassa "tasuta" abi
Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel. Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/15/074 aruande. Hanke nimetus: Tööalane motivatsioonikoolitus