Coming Soon
Ttü viitamise juhend

tartu ülikool photoshop

ttü testmaja

kättemaksukontor hooaeg 11 osa 8

kuidas norskamisest vabaneda

kass oggy mängud

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

ttü viitamise juhend EESSÕNA 7 EESSÕNA Lugupeetud lugeja! 2018. a kohtute aastaraamat on ilmavalgust näinud. Seekord on lähema vaatluse alla võetud kohtusüsteem ise – selle usaldusväärsus ja sõltu-

Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

MS Word 2010 võimaldab kasutada kümmet rahvusvahelist viitamise laadi, OpenOffice.org Writer võimaldab viitamisi teha oma vajadusi silmas pidades (vajalikke välju lisades või kustutades). Siin juhendis on näidatud ainult üks võimalus, kuidas seda teha. Täpsemalt tsiteerimise ja viitamise kohta saab lugeda MS Word 2010 juhendist.

Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis < Akadeemiline

ttü viitamise juhend Toote sertifitseerimiseks sõlmib TTÜ Sertifitseerimisasutus Tellijaga sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu, milles fikseeritakse osapoolte õigused ja kohustused sertifitseerimisprotsessis , määratakse kindlaks normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, järelevalve protseduurid ja muud õiguslikud tingimused.

Abiinfo - lib.ttu.ee

ttü viitamise juhend Toote sertifitseerimiseks sõlmib TTÜ Sertifitseerimisasutus Tellijaga sertifitseerimis- ja järelevalve lepingu, milles fikseeritakse osapoolte õigused ja kohustused sertifitseerimisprotsessis , määratakse kindlaks normatiivdokumendid, vastavuse tõendamissüsteem, järelevalve protseduurid ja muud õiguslikud tingimused.

VIITAMINE 2 VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA …

Käesolev juhend reguleerib bakalaureusetööde vormistamise korda ja töödele esitatavaid nõudeid 3a bakalaureuseõppes. Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on

KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

ttü viitamise juhend HAJB ja HAJM õppekava üliõpilaste tööde joonealuse viitamise põhimõtted ..35. 3 3.5. HAJB ja HAJM õppekava üliõpilaste tööde kasutatud allikate loetelu vormistamise Käesolev juhend kehtestab nõuded järgmistele üliõpilaste, nii paberil kui elektroonilisel kujul Lõputööd on lubatud TTÜ majandusteaduskonnas

Viitamise ja kasutatud kirjanduse esitamise juhend

Folkrace roboti ehitamise juhend. Folkrace roboti kirjeldus. Folkrace võistluse eesmärk on jäljendada rallikrossi kaasahaaravat loomust. Robotid sõidavad väljaku peal ringe ning samal ajal väldivad/ületavad takistusi. Väljakuks on musta põhja, 12+1 cm kõrguste seintega kinnine trajektoor, millel on lihtsamad takistused (künkad, augud).

Folkrace roboti ehitamise juhend [TTÜ Robotiklubi]

ttü viitamise juhend TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

BAKALAUREUSETÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA

ttü viitamise juhend TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …

3 Plagiaat Teise isiku loodud teadustöö või selle osa avaldamist oma nime all nimetatakse loomevarguseks ehk plagiaadiks. • Plagiaadiks võib osutuda ka võõraste lausete, mõtete, ideede või andmete, sh elektrooniliste dokumentide ja Interneti allikate kasutamine ilma korrektse

EBSCOhost Web - lib.ttu.ee

Eesti Lennuakadeemia (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend ning

KOHTUTE AASTARAAMAT 2018

Abiinfo - kuidas leida kirjandust ja muud infot TTÜR veebist ja avalikust kataloogist

Juhend 2016 by iuridicum - Issuu

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

rahvusvahelist viitamise laadi. Kui teie kooli viitamisreeglid ei lähe kokku ühegagi neist laadidest, siis võib viited ja kasutatud materjalide loendi teha käsitsi. Aga tutvumise mõttes võiks ikkagi katsetada Wordi võimalusi. Tuntumad rahvusvahelised viitamissüsteemid …