Coming Soon
Ttü vabaõpe

suguhaiguste testimine tallinn

ellen niit jõululuuletused

laste mängud arvutis

hiiumaa kaitseliit

viljandi rahva raamat

TTÜ infotehnoloogiateaduskond

Uut bakalaureuseõppekava vaata siit. Uut magistriõppekava vaata siit. Kaugõppe kava vaata siit.. Kehtib alates 1997/98. õppeaastast Nominaalne õppeaeg: 4 aastat

Personalitöö ja -arendus

Õppekava. Ülikooliõpingud toimuvad õppekavade alusel. Õpingute mahtu mõõdetakse Euroopa ainepunktides (edaspidi EAP).Üks EAP vastab 26 tunnile tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud. Õppekava määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sh õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused

TTÜ reformist ja Click to edit Master title style

TTÜ kood IABB02/09 Muudat. incl Kuni september 2011 Nimetus e.k. Äriinfotehnoloogia Nimetus i.k. Business Information Technology Maht 180 EAP Õppeaeg 3 õ-a. Kaugõppe tüüpõpingukava 4 õ-a. Vabaõpe, praktika IDU004P ja lõputöö sooritatakse tunniplaaniväliselt. Ka ained UTT0010 ja HLX0020 ei tarvitse olla tunniplaanis nähtavad.

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

* * Magistriõppe õppekava TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist): Üldõpe Alusõpe Põhiõpe Eriõpe Vabaõpe Lõputöö * * Õppekava Alusõpe Ü l d õ p e P r a k t i k a V a b a õ p e Lõputöö 30 EAP Põhiõpe E r i 120 EAP E r i

Soojustehnikainseneride

ttü vabaõpe
Vabaõpe. 4 EAP. Lõputöö Lõpetamistingimused: Õppekava nõuetekohane täitmine ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korrale. CUM LAUDE diplom antakse lõpetajale, kes kaitses lõputöö hindele "5" ja kelle kaalutud keskhinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki

hulka (Webometrics 2011) ja ettevõtliku vaimu baka lau

ttü vabaõpe
VabaÕPe Valikaineid saab valida ttÜ-s ja teistes Ülikoolides õpetatavate kursuste seast lÕPUTÖÖ lõputöö on seotud valitud puidu-, mööbli- või tekstiilitehnoloogia projektiga. bakalaUReUS ÕPPeToeTUSed kehtib vajaduspõhine õppetoetuste süsteem. oetust saavad taotleda täiskoort - musel õppivad tudengid alates esimesest

KEELEÕPPE KORRALDUS

3. semester Peale 3. semestrit on õppija võimeline iseseisvalt koostama seadmeid/kontseptsioone, mis oleksid võimelised teostama keerulisemaid reaalseid

SOOJUSENERGEETIKA MASB02 VERSIOON MASB02/02

Magistriõpe. Õppekava kood: MADM. Rahvusvaheline TTÜ ja EKA ingliskeelne ühismagistriõppekava Design and Engineering (disain ja tootearendus) on loodud sidumaks teadus, tehnoloogia ja disain ühtseks loovaks distsipliiniks, mis toetudes kasutajakesksele lähenemisele, arendustegevusele ja ettevõtluse ning majanduskeskkonna mõistmisele loob viljakama pinnase innovatiivsete

Integreeritud tehnoloogiad < Bakalaureuseõpe < Õppetöö

Õppekava eesmärgid: Personalitöö ja arendamise magistriõppekava eesmärgiks on anda valdkonna teaduspõhine haridus koos erialaste teadmiste ja oskustega personalitööst, -juhtimisest ja arendamisest, mille kompetentsid fikseerib Eesti kutsete süsteemis kutsestandard Personalijuht III, IV,V (otsus nr 33/17. oktoober 2008a.) ja EAPM (European Association of People Management) suunistest

Personalijuht nõuk otsus

(kureerib TTÜ informaatikainstituut) •Sotsiaal- ja majandusteadused 10.0 EAP •Arenduse moodul 28.0 EAP •Juhtimise moodul 28.0 EAP •Otsustuse moodul 17.0 EAP •Vabaõpe 7,0 EAP •Lõputöö 30 EAP

Disain ja tootearendus < Magistriõpe < Õppetöö < Mehaanika

ttü vabaõpe
Õppekava eesmärgid: Personalitöö ja arendamise magistriõppekava eesmärgiks on anda valdkonna teaduspõhine haridus koos erialaste teadmiste ja oskustega personalitööst, -juhtimisest ja arendamisest, mille kompetentsid fikseerib Eesti kutsete süsteemis kutsestandard Personalijuht III, IV,V (otsus nr 33/17. oktoober 2008a.) ja EAPM (European Association of People Management) suunistest

TTÜ õiguse instituut > Magister 120 EAP (EL õigus)

ttü vabaõpe
Lõpetamistingimused: Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö edukas kaitsmine TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korras; CUM LAUDE lõpetamiseks peab kaalutud keskhinne olema vähemalt 4,60, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid ning lõputöö kaitstud hindele "5".

Õppekavade reform kõrghariduse esimesel astmel : Õpetajate

ttü vabaõpe
5 Vabaõpe Kokku 6 EAP Ained valib üliõpilane ise TTÜ või teiste ülikoolide õppekavades olevatest õppeainetest. 6 Lõputöö 8 EAP Üliõpilane koostab lõputöö instituudi poolt kinnitatud teemal erialaõppejõu juhendamisel ning . kaitseb seda instituudi õppejõududest ja …

Personalitöö ja -arendus

Keeleõppe vorm Õppekava aine (üldjuhul tasuta) - valikaine - kohustuslik aine Vabaõppeaine (üldjuhul tasuline*) Keeleõpe toimub praktikumide vormis - 32 akadeemilist tundi 3EAP (1x nädalas) - 64 akadeemilist tundi 6EAP (2x nädalas)