Coming Soon
Ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde vormistamise juhend

hiiumaa praamiühendus

ave-triin tolk

,o

tööpakkumised haridus

kuidas vanasti ilma ennustati
Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis < Akadeemiline
Eesti Lennuakadeemia (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend ning
Üliõpilaste kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend
Eesti Lennuakadeemia (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde
Koostanud: Eedo Kalle Üliõpilaste kirjalike tööde
Majandusteaduskonna korrad ja juhendid Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas Üliõpilastöö põhi Wordis, mis on vormistatud lähtuvalt majandusteaduskonna dekaani 8.augusti 2019 korraldusele 1-24/236 „Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas“.
Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde vormistamise juhend
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND lõputöö. Üldreeglina on kirjalike tööde keeleks eesti keel. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus. Töö koostamisel tuleks vältida kõne- ja konspektistiili. Soovitav on kasutada umbisikulist vormi. Näiteks “töös käsitletakse, analüüsitakse” või “on
Kuidas leida e-kataloogist TTÜ-s kaitstud bakalaureuse- ja
SEE KASUTATUD RAAMAT ASUB LAOS, SAADAVAL 1-3 PÄEVA JOOKSUL. 079 Käesolev metoodiline juhend sisaldab soovitusi ja nõudeid TTÜ majandusteaduskonna üliõpilastele kirjalike tööde koostamiseks ning vormistamiseks. Juhend on orienteeritud eelkõige doktoritöö, magistritöö, bakalaureusetöö, uurimistöö, ainetöö, referaadi ja essee kirjutamisele.
Majandusteaduskonna korrad ja juhendid < Tudengile
SEE KASUTATUD RAAMAT ASUB LAOS, SAADAVAL 1-3 PÄEVA JOOKSUL. 079 Käesolev metoodiline juhend sisaldab soovitusi ja nõudeid TTÜ majandusteaduskonna üliõpilastele kirjalike tööde koostamiseks ning vormistamiseks. Juhend on orienteeritud eelkõige doktoritöö, magistritöö, bakalaureusetöö, uurimistöö, ainetöö, referaadi ja essee kirjutamisele.
EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …
Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd,
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
Üliõpilastööde koostamisel on vaja jälgida ülikoolis kehtestatud kirjalike tööde vormistamise reegleid ning pidada silmas informatsiooni kasutamise õiguslikke aspekte. Eeskujuks võib võtta ka TTÜ raamatukogus koostatud juhendmaterjalid viitamissüsteemide, viitekirjete ja viiteallikate loetelu koostamise kohta.
Koostanud: Eedo Kalle Üliõpilaste kirjalike tööde ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde vormistamise juhend
Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis TalTechis kehtivad erinevates teaduskonda des erinevad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid. Vastavad juhendid on …
Juhend 2016 by iuridicum - Issuu ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde vormistamise juhend
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND lõputöö. Üldreeglina on kirjalike tööde keeleks eesti keel. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus. Töö koostamisel tuleks vältida kõne- ja konspektistiili. Soovitav on kasutada umbisikulist vormi. Näiteks “töös käsitletakse, analüüsitakse” või “on
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu
Raamatud. Kalle, E. (koost.). Üliõpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamine : metoodiline juhend. Tallinn, 1995. 38 lk. Kilvits, K. Industrial
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Noodid Tabs | Eesti keel ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde vormistamise juhend
Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.