Coming Soon
Ttü kirjalike tööde

puustelli mööbel

hot lips tallinn

kuidas teha lõhet

o-ring tihendid

arsenal tallinn
Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis < Akadeemiline Üldreeglina on kirjalike tööde keeleks eesti keel. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus. Töö koostamisel tuleks vältida kõne- ja konspektistiili. Soovitav on kasutada Tln., TTÜ, 1994, lk.14-26 Elektroonilised dokumendid ja arvutivõrgust saadavad allikad:
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu Raamatud. Kalle, E. (koost.). Üliõpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamine : metoodiline juhend. Tallinn, 1995. 38 lk. Kilvits, K. Industrial
EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE … Käesolev juhend on mõeldud üliõpilastele erinevate kirjalike tööde vormistamiseks. Kirjalike tööde koostamist on soovitatav alustada kohe dokumendimallil, mis on juba eelnevalt seadistatud vastavalt juhendis esitatud nõuetele. Mallis on kõik kirjaliku töö osad …
Kuidas leida e-kataloogist TTÜ-s kaitstud bakalaureuse- ja SEE KASUTATUD RAAMAT ASUB LAOS, SAADAVAL 1-3 PÄEVA JOOKSUL. 079 Käesolev metoodiline juhend sisaldab soovitusi ja nõudeid TTÜ majandusteaduskonna üliõpilastele kirjalike tööde koostamiseks ning vormistamiseks. Juhend on orienteeritud eelkõige doktoritöö, magistritöö, bakalaureusetöö, uurimistöö, ainetöö, referaadi ja essee kirjutamisele.
Koostanud: Eedo Kalle Üliõpilaste kirjalike tööde Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd,
Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend ning lisamaterjalid kirjalike tööde
Kirjalike tööde vormistamise juhend | Tehnikakõrgkool Kirjalike tööde vormistamisel on reavahe 1,5 . Kasutatakse püstkirja Times New Roman, kirjasuurus on 12. Päis ja jalus Päisesse paigutage keskele töö pealkiri ja paremale enda nimi. Jalusesse lähevad leheküljenumbrid. Leheküljenumbrid kirjutatakse alla keskele …
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI KIRJALIKE TÖÖDE … ttü kirjalike tööde Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Tartu Ülikooli Narva kolledž Kirjalike tööde vormistamisel on kõige olulisem stiiliühtsus kogu töös. Kõikides peatükkides peab olema tekst ühtemoodi kujundatud. Veerised (tekstivabad servad) peavad olema töös paremal 2 cm ja vasakul 3 cm; üleval ja all 2,5 cm. · Soovitav kirjatüüp on Times New Roman suurusega 12 punkti
Üliõpilaste kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!