Coming Soon
Ttü kirjalike tööde mall

tartu ülikool rahvatants

kuidas n

töötukassa keskkontor

büroomaailm - tondi kauplus tallinn

pealtnägija psühhiaater
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid
ttü kirjalike tööde mall Kirjalike tööde vormistamine Mall kirjalike tööde vormistamiseks. Töö vormistamine on lihtne, kui kasutada selleks malli. Mallis on seatud kõik vormindused, lehekülgede nummerdamine jm vastavalt Kirjalike tööde vormistamise juhendile. Kui hakkad tööd …
LI PILAST DE VORMISTAMISE JUHEND
ttü kirjalike tööde mall Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike tööde juhendile.
www.lvrkk.ee
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Tartu Ülikooli Narva kolledž
Eksamid ja arvestused; õigus tutvuda oma kirjaliku eksami tööga seitsme päeva jooksul alates eksamitulemuste väljakuulutamisest ja saada kirjalike tööde kohta tagasisidet. Kui üliõpilane ei ole rahul eksami tulemusega, võib ta oma tulemuse vaidlustada.
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd,
JÕHVI GÜMNAASIUMI KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND
ttü kirjalike tööde mall Kirjalike tööde vormistamisel on kõige olulisem stiiliühtsus kogu töös. Kõikides peatükkides peab olema tekst ühtemoodi kujundatud. Veerised (tekstivabad servad) peavad olema töös paremal 2 cm ja vasakul 3 cm; üleval ja all 2,5 cm. · Soovitav kirjatüüp on Times New Roman suurusega 12 punkti
Õppetöö dokumendid | Tartu Ülikooli majandusteaduskond
Ülevaade Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloost; Õpilaste käitumisreeglid ja karistused Gustav Adolfi Gümnaasiumis aegade vältel (Jaak Juske) Tallinna gümnaasiumi trükikojast ja selle osast Eesti kultuuriloos (Rait Bessonov)
Õppematerjalid – Gustav Adolfi Gümnaasium
ttü kirjalike tööde mall TTÜ esileht Asutused Raamatukogu TalTechis kehtivad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid leiate ülikooli veebi rubriigist Õppeinfo: Akadeemiline kirjutamine. Kasulikku lugemist: Raamat "Uuri ja kirjuta", autorid S. Hirsjärvi, P. Remes ja P. Sajavaara. Kasulik lugemine kõigile, kes teevad oma esimest uurimistööd.
Kuidas leida e-kataloogist TTÜ-s kaitstud bakalaureuse- ja
ttü kirjalike tööde mall Juhendis esitatakse järgmiste kirjalike tööde koostamise üldnõuded: essee referaat õpimapp kursusetöö uurimistöö praktiline töö jm Käesolev juhend on aluseks Jõhvi Gümnaasiumis valmivate kirjalike tööde
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid
Kinnitatud dir.kk nr 104 29. aprill 2003 VASTSE-KUUSTE KOOLI ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE KORD I ÜLDOSA Õpilaste kirjalikud tööd on: uurimistööd, referaadid, arvestuslikud tööd, tunnikontrollid,