Coming Soon
Ttü kaugtöö

järva teataja galerii

kuidas pildi suurust muuta

tolge ozbe

soome ehitaja tööpakkumised

tartu tootukassa
IT juhtimine ülikoolis IT õppimine ülikoolis
YKI0060 Kvantkeemia Sügissemester 2017/2018 Õppeaine "Kvantkeemia" tutvustab esimese aasta magistrantidele meetodeid ja võtteid, mida tänapäeval kasutavad nii teoreetikud kui ka keemikud-praktikud modelleerimaks keemilisi protsesse ja nähtusi arvutil.
koolitus, TTÜ, riskianalüüs, tööohutus, töötervishoid ttü kaugtöö
TTÜ infotehnoloogia osakonna uus teenus "Kaugtöö" võimaldab ülikooli töötajail ja üliõpilastel VPN teenusportaali kaudu kasutada raamatukogu andmebaaside täistekste (teadusajakirju ja e-raamatuid) ka väljaspool ülikooli võrku.
IT juhtimine ülikoolis IT õppimine ülikoolis
Projekti juhib Soome Turu ülikool, Eesti-poolne partner on TTÜ Kuressaare kolledž, rahastaja Interregi Kesk-Läänemere programmi saarestike ja saarte allprogramm. Kuressaare kolledži direktori Anne Keerbergi sõnul uuri-takse selles projektis kaugtöö tegemise võimalikkust natuke teistpidisel moel, kui seda seni on mõistetud.
Virtuaalsetel töökohtadel töötavate ametnike e-juhtimine ttü kaugtöö
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . The Effect of Maternal Microbial Communities and Preterm Birth on the Development of Infant Gut Microbiota.
Kuidas kasutada sidusandmebaase väljaspool TTÜ võrku
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Pealkiri: Telework as a Solution for Extending Worklife. Kaugtöö kui lahendus tööea pikendamiseks
Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Saarte Hääl: Kuressaares tuleb kaugtöö-teemaline seminar
TTÜ Raamatukogu võimaldab ülikooli võrgust juurdepääsu mitmetele infotehnoloogia valdkonna olulistele andmebaasidele, e-ajakirjadele ja e-raamatutele nagu ACM Digital Library, IEEEXplore, Springer LINK ja paljud teised, tagades ligipääsu toimetiste täistekstidele. Eelnimetatud ressurssidele on võimalik ligi pääseda ka kaugtöö
Doktoritöö tõestas, et kaugtöö on tööea pikendamiseks
TTÜ esileht Tugistruktuur Teenusgrupp koondab enda alla ülikooli e-posti, ühis- ja kaugtöö lahendused. E-posti teenusena on ülikoolis kasutusel Office365 pilvelahendus. Office365 võimaldab e-posti saata ja vastu võtta, hallata elektroonset kalendrit ning hallata kontakte.
Kaugtöö kui lahendus vananevale tööjõule Soomes ttü kaugtöö
Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis hiljuti doktoritöö kaitsnud René Arvola näitas oma uuringutes, et kaugtöö on tööea pikendamiseks optimaalseim võimalus, kuid samas ei tohi lasta kaduma minna ka silmast silma kokkupuutel töötajate vahel.