Coming Soon
Ttü e-õpe

are mööbel

töötukassa maksetähtaeg

uuskasutuskeskus tallinn

äriregister lihtpäring

paavli kaltsukas otsib
Doktoriõpe | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Pealkiri: Competence Based Learning – Framework, Implementation, Analysis and Management of Learning Process. Kompetentsipõhine õpe – raamistik, implementatsioon, analüüs ja …

E-kursused | Tartu Ülikool
ttü e-õpe

Doktorikraadi taotlemise aluseks on kaks õigusakti: "Doktorikraadi andmise kord" ja "Lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise kord". Kommenteeritud põhjalikku juhendmaterjali loe ülikooli lehelt.. Riigieelarveliste doktorikohtade jagamise põhimõtetest TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonnas loe siit . Doktorantide atesteerimisega seotud küsimused on reguleeritud TÜ e

Sola Allyson - Ope - YouTube

e-õpe TTÜ-s Marge Kusmin Haridustehnoloogiakeskus . struktuur s o-s e-H e d d o-o-d d d e-G d d e H -H e nd o - s QG a s d s-d t H sel . aktiivsed e-kursused teaduskondades . materjali edastamine mida enam materjali korrata ja erinevaid meeli selleks kaasta, seda parem on

Ajakava , TTÜ , Kahhoot , Google Drive , Skype , Sõnapilv
ttü e-õpe

Avatud ülikooli õppuril on võimalik õppida kõikide majandusteaduskonna õppekavade aineid ning jõuda TTÜ diplomini. Lisaks on võimalik valida ka majandusteaduskonna õppekavade kõrvalerialasid. Majandusteaduskonna õppekavad leiad ÕISist. Õppeaineid saab valida semestri tunniplaanist õppekava koodi järgi ÕISist

E-õpe « Taavo Tenno Autokool Taavo Tenno Autokool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Vastuvõtt avatud õppesse < Avatud õpe < Täiendusõppija

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

e-õpe TTÜ-s
ttü e-õpe

View the interactive image by Marge Kusmin. Operating in Finland and USA, our team is passionate about developing new innovative ways for visual storytelling with interactive media.

Competence Based Learning – Framework, Implementation

E-kursused toimuvad Moodle´i õpikeskkonnas Tartu Ülikooli keskne veebipõhine õpikeskkond Moodle asub aadressil https://moodle.ut.ee ning on mõeldud kasutamiseks Tartu Ülikooli üliõpilastele, täiendusõppes osalejatele, õppejõududele jt ülikooli töötajatele.

e-õpe TTÜ-s
ttü e-õpe

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

www.e-access.att.com

e-õpe TTÜ-s Marge Kusmin Haridustehnoloogiakeskus . struktuur s o-s e-H e d d o-o-d d d e-G d d e H -H e nd o - s QG a s d s-d t H sel . aktiivsed e-kursused teaduskondades . materjali edastamine mida enam materjali korrata ja erinevaid meeli selleks kaasta, seda parem on

OEE vs OPE (TEEP) - What Should Manufacturers Calculate?

Konverents "E-õpe - väljakutse kõrgharidusele" BEST-i Insenerivõistlus 2011, kõneleb Andres Eek, PKC Eesti AS. UNICA töökoosolek TTÜs. TTÜ raamatukogu kingib Tipila mudilastele muinasjutu- ja ettelugemise raamatuid. TTÜ lastetuba Tipila. Tatarstani Vabariigi delegatsioon TTÜ-s.

E-õpe < Eksamikool < Kooliõpilane < Tallinna

E-õpe on lihtne, ajakohane ja tõhus õppemeetod. Selleks kasutatakse mitmesuguseid teabe- ja sidevahendeid (arvuti, internet, multimeediavahendid, elektroonilised andmekandjad, andmebaasid). Need, kes pole pikka aega õppetegevusega kokku puutunud, saavad e-kursustega oma õpiharjumusi taastada. Õppijalt eeldab e-õppes osalemine

TTÜ fotopank

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

TTÜ õiguse instituut > E-õpe

TTÜ õppejõududele avatakse uus e-kursus, kui saata aadressile: moodle [at] ttu.ee järgmised andmed: teaduskond ja instituut (kuhu kursus luua) kursuse ainekood ja nimi vastutav õppejõud õpetatav semester (nt sügis 2018/2019 või kevad 2019) E-toe loomise juhendmaterjale leiab avatud Moodle kursuselt.

Õppekavad ja -ained < Avatud õpe < Sisseastujale
ttü e-õpe

Kursuse tellimine (õpetajad): pöörduge oma kooli haridustehnoloogi poole või logige sisse ja täitke kursusetaotlus siin.. NB! Alates 25.05.2018 ei registreerita kursuse taotlejat automaatselt kursusele ega määrata talle Õpetaja/Teacher rolli.