Coming Soon
Tartu ülikool juhendaja

ttü mehaanikateaduskond lõputöö

polarn o pyret overall

tartu ülikooli kliinikum mammograafia

laevaehitus tööpakkumised

seegi mööbel narva
Tartu Ülikool: juhendajate ajanappuse taga on üliõpilaste Praktikale välismaale. Soovitame esmalt uurida oma akadeemilisest üksusest, programmijuhi või oma õppekavajärgse praktika juhendaja käest, milliseid kontakte on akadeemilisel üksusel välisriikide ettevõtete ja partnerkõrgkoolidega või kus on sama valdkonna üliõpilased varem praktikat sooritanud. Tartu Ülikool kuulutab
Doktoriõppe korraldus | Tartu Ülikool "Juhendaja roll plagiaadi vältimiseks on tutvustada ja selgitada erinevaid viitamise viise, mistõttu ei saa plagiaati juhendaja vastutuseks panna," selgitas Tartu Ülikooli õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja Ülle Hendrikson küsimust seoses poliitik Rainer Vakra plagiaadisüüdistusega, mille kohaselt ta kasutas oma diplomitööd juhendaja saadetud materjale.
Arstiteadus | Tartu Ülikool Praktikakorraldus hambaarstiteaduse õppekavas k ehtib hambaarstiteaduse kõikidele kursustele.. Õppija kohustused. üliõpilane otsib endale ise praktika läbiviimise koha ja toob vabas vormis garantiikirja (näidis kirja lõpus) Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi juhiabi Anne Sirge kätte. Suvel toimuva praktika korral on garantiikirja esitamise tähtaeg mai kuu esimene nädal ja
Akadeemiline petturlus | Tartu Ülikool Lõputöö juhendaja võib olla magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega õppejõud, teadlane või spetsialist teemaga seotud valdkonnas. Erinevad pedagoogilise psühholoogia teemad (vt. E. Krull Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat 2018) Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.
Magistritöö kaitsmise kord | Tartu Ülikooli õigusteaduskond c. Kavandis anda informatsiooni võimaliku juhendaja kohta (märkida juhendaja nimi, ametikoht ja võimalusel võtta tema nõusolek (allkiri). Mitme juhendaja korral märkida ära, kes neist on põhijuhendaja ja kes kaasjuhendajad). 2. Sissejuhatus, uurimistöö tausta kirjeldus ja teema valiku põhjendus.
Praktikale välismaale | Tartu Ülikool Magistritöö hindamisel lähtub kaitsmiskomisjon töö sisu ja vormi vastavusest õigusteaduskonnas kehtestatud üliõpilastööde nõuetele, juhendaja ja retsensendi tööle esitatud hindamisettepanekutest ning üliõpilase oskusest kanda ette oma töö põhiseisukohti, vastata esitatud küsimustele ja …
Doktoritööd | Tartu Ülikooli Usuteaduskond Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Images of Tartu ülikool Juhendaja Tartu (lõunaeesti keeles Tarto) on rahvaarvult Eesti teine linn, linnasisese linnana haldusliku Tartu linna keskasula, Lõuna-Eesti suurim keskus ja Tartu maakonna halduskeskus.Linn asub Emajõe kallastel.. Tartu on tuntud kui Eesti traditsiooniline intellektuaalse elu keskus. Tartus asuvad Eesti ainus klassikaline ülikool – 1632. aastal asutatud Tartu Ülikool – ning Eesti vanim tänini
Tartu – Vikipeedia tartu ülikool juhendaja Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala Tuule Pensa LAPS LASTEKAITSETÖÖ KLIENDINA LASTEKAITSETÖÖTAJATE KÄSITUSES Bakalaureusetöö Juhendaja: Merle Linno, MSW Tartu
Doktorikraadi taotlemine | Tartu Ülikool tartu ülikool juhendaja Doktoriõppe korraldust Tartu Ülikoolis reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe hea tava. Doktoriõppes saavutatavad pädevused ja eeldatavad tulemused on fikseeritud TÜ nõukogu määrustes Õppekava statuut ja Doktorikraadi andmise kord.. Alates 2005. aastast sõlmitakse sisseastumisel doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe (dokumendivormid).
TARTU ÜLIKOOL Ajaloo ja arheoloogia instituut Kunstiajaloo Doktorikraadi taotlemine petturluse kahtluse korral küsib nõukogu vähemalt kaks eksperthinnangut ning doktorikraadi taotlejalt ja juhendaja(te)lt seletuskirjad ning vastavalt tulemustele teeb ühe kuu jooksul kahtluse saamisest ühe järgmistest otsustest, mis vormistatakse protokollilise otsusena: Tartu Ülikool Ülikooli 18
Juhendatud magistritööd | Tartu Ülikool Tartu 50411; Veebivormi võib esitada ka elektrooniliselt meiliaadressile residentuur [ät] ut.ee, kuid ainult attachmendi meilina, mis on saadetud juhendaja personaalselt ja identifitseeritavalt meiliaadressilt (N: Eesnimi.Perenimi [ät] regionaalhaigla.ee). Enne postitamist on soovitav residendil teha residentuuripäevikust endale koopia.