Coming Soon
Tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus

tähtkujud ja aastad

pöök mööbel

hiiumaa selveri buss

pealtnägija"

yjysk moobel

Avalduste vormid | Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse
Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (omal soovil, tervislikel põhjustel) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (lapse hooldamiseks, ajateenistus) Eksterni avaldused Teiste avalduste vormid ja näidised leiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehelt.

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
töötaja puhkuse aeg pikema kestusega puhkuse järgi ning pikema ja lühema puhkuse kestuse vahe ulatuses antakse töötajale palgata puhkust, kui ei lepita kokku teisiti. 18. Puhkuse ajakavas näidatakse asendaja struktuuriüksuse juhile, peaspetsialistile, sekretärile ja töötajale, kelle asendamine on vajalik töö iseloomust tulenevalt.

Eesti Maaülikool
Akadeemilise puhkuse avaldus: Vaata dokumenti: 2018-04-06: Akadeemilise puhkuse lõpetamise avaldus.doc: Vaata dokumenti: 2015-03-20: Akadeemilise puhkuse pikendus - avaldus.pdf: Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava 2019-2023: Vaata dokumenti: 2019-08-28: Tugiteenuste ja -meetmete rakendamise kord: Vaata dokumenti:

Avalduste vormid | Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014. õppeaastast sisseastunutele Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

Õppimine | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond
Tartu Ülikooli rektorile. Avaldus lapsehoolduspuhkuse/palgata puhkuse katkestamiseks . Palun katkestada minu lapsehoolduspuhkus/palgata puhkus ajavahemikuks ….ja vormistada mind tööle .…koormusega ja palgaga …. Ühtlasi palun muuta minu tööülesandeid ajavahemikul…. Uus ametikirjeldus on lisatud avaldusele.

Akadeemiline puhkus < Õppekorraldus < Õppeinfo < Tudeng
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
Kandideerimise soovi korral palun esitage avaldus (näidates ära, millis(t)es asutus(t)es soovite praktiseerida), motivatsioonikiri, väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga, väljavõte läbitud kliinilise psühholoogia ainetest, ning CV hiljemalt 21.juuniks 2019 Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info

Avaldus lapsepuhkuse katkestamiseks
Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (omal soovil, tervislikel põhjustel) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (lapse hooldamiseks, ajateenistus) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (puue) Õpingute pikendamise avaldus

Akadeemiline puhkus | Tallinna Ülikool
Akadeemilise puhkuse võtmist reguleerivad kõrgharidusseadus ja Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri.. Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustustest. Akadeemilise puhkuse taotlemiseks tuleb esitada valdkonna dekanaadi töötajale vormikohane avaldus ja vajadusel vastavad lisad.Avaldus tuleb esitada hiljemalt akadeemilise puhkuse algusele (või selle

Akadeemiline puhkus | Tartu Ülikool
Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on võetud seoses tervislike põhjustega või seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Dokumendid - Tartu Kutsehariduskeskus
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
Tunniplaani on võimalik vaadata Pärnu kolledži kodulehelt tunniplaanide alt või ÕIS-ist. ÕIS-ist tunniplaani vaadates vali valdkonnaks sotsiaalteaduste valdkond. Õppimise ajal võimalikud esitatavad dokumendid (nt akadeemilise puhkuse avaldus, VÕTA taotlus, välismaale õppima mineku leping jm) on leitavad dokumendivormide alt.. Õppetasu makstakse ülikooli poolt …

ois2.ut.ee - ÕIS II
Tartu Ülikool Ülikooli 18, 50090 TARTU Telefon: 737 5100 Fax: 737 5440 E-post: ois2@ut.ee

Õppimine | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
Akadeemilist puhkust saab taotleda järgmistel asjaoludel. Tervislikel põhjustel saab võtta kuni neli semestrit. Taotlemisel tuleb avaldusele lisada arstitõend, millel on kirjas arsti soovitus akadeemilise puhkuse vajalikkuse kohta ning akadeemilise puhkuse periood. Sama põhimõte kehtib ka sel juhul, kui taotleda akadeemilist puhkust raseduse tõttu.

Õpetajakoolitus | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tartu ülikool akadeemilise puhkuse avaldus
Avalduste vormid Akadeemilise puhkuse avaldus (omal soovil, tervislikel põhjustel) Akadeemilise puhkuse avaldus (lapse hooldamiseks, ajateenistus) Eksmatrikuleerimise avaldus (omal soovil) Õppimine | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond