Coming Soon
äriregister tallinn aadress

autoremont tallinn

modelleerimine ttü

pehme mööbel eritellimusel

viljandi tartu sõiduplaan

kasutatud büroo mööbel
OSAÜHING FALTEX KINNISVARA reviews, LEI … äriregister tallinn aadress
Valmis kinnisvarakorrashoidjate raport. Tasuta kinnistusraamatu väljavõtted omanikele edaspidi veebist. Tasuta kinnistusraamatu väljavõtted omanikele edaspidi veebist. Ettevõtjaid võib ees oodata puhastus
Äriregister - kinnisvarauudised.ee
e-Äriregister Sisene
e-äriregister | RIK
Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond. Tartu Maakohtu kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut, täpsem info siit.. Tartu Maakohtu registriosakond peab äriregistrit (füüsilisest isikust ettevõtjate, täis-, usaldus- ja osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute ja välismaa
Images of Äriregister Tallinn Aadress
e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.
Osaühing Fantek (10073572) - Äriregistri teabesüsteem äriregister tallinn aadress
Äriregister Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi: Jens Schau-Hansen Licences; The number of the delivery and entry into force of a ruling granting the right to establish a branch or the number of receipt of the data and documents The date of the delivery and entry into force of a ruling granting the right to establish a branch or
Äriregistri teabesüsteem
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.
Asutusest | RIK
Commercial Register (Äriregister, Centre of Registers and Information Systems) issued organization - OSAÜHING FALTEX KINNISVARA LEI code - 2138002SHEGNUQ6WTW15. The organization is located at EE, EE-37, TALLINN, 10621, LIIMI 1. Company status - ACTIVE .
Registriosakonna kontaktandmed | Justiitsministeerium
Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
Äriregistri teabesüsteem
Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].
Eesti Krediidipank est - templitega
Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.