Coming Soon
Riigiasutuste tööpakkumised

ttu ring

tallinn horse show

töötukassa võru büroo

tee ise mööbel

mööbel tartus

Riigieelarve | Rahandusministeerium riigiasutuste tööpakkumised
Siseministeeriumi tööpakkumised. Ministeeriumi töökuulutused leiab avaliku teenistuse veebist ja töövahendusportaalist CV Online.Osa ametikohti täidame sisekonkursside korras, et võimaldada töötajatel ja ametnikel ministeeriumi valitsemisala sees liikuda ning …
CV Keskus tööpakkumine Riigihalduse ja avaliku teenistuse
Riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste maksekorralduste alusel teeb riigikassa väljamakseid eraisikutele ja ettevõtetele Rahandusministeeriumi pangakontodelt. Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk või muu summa ei laekunud pangakontole õigeaegselt , tuleb võtta ühendust asutusega, kellega leping on sõlmitud või kes peab toetust
CV Keskus tööpakkumine Kinnisvara analüütik riigiasutuste tööpakkumised
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib avaliku teenistuse arendamist, riigiasutuste personalijuhtimist, riigi haldusorganisatsiooni korraldust, täidesaatva riigivõimu asutuste sisekontrollisüsteemi arendamist ja riiklikku statistikat.
Personaliinfo | Siseministeerium
Arendame ja haldame asutustevahelist turvalist andmete vahetamist (X-tee, dokumendivahetus), riigi infosüsteemide ja andmete ülevaadet (RIHA), elektroonilise identiteedi kasutust, riigi internetivõrgu toimimist ja kaitset, e-valimiste korraldamist, riigiportaali eesti.ee tegevust ja ID-kaardi kasutajatoe tööd.
Riigiasutuste andmesidevõrk (riigivõrk) | Riigi riigiasutuste tööpakkumised
Rahandusministeerium tegeleb avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamisega. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutuste vahelist koostööd.
Personali- ja palgastatistika | Rahandusministeerium
Ministeeriumi struktuuriüksuste (välja arvatud siseauditi osakonna) tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.
e-äriregister | RIK riigiasutuste tööpakkumised
Riigiasutuste andmesidevõrk (riigivõrk) RIA pakub andmeside- ja internetiteenust riigiasutustele ning kohalikele omavalitsustele. Erandjuhul pakume andmeside- ja internetiteenust ka riigi nimel avalikku teenust osutavatele juriidilistele isikutele.
CV Keskus tööpakkumine Toiduohutuse osakonna juhataja riigiasutuste tööpakkumised
Riigieelarve koosneb riigi eelarveaasta kõigist tuludest, kuludest ning finantseerimistehingutest, mis riigieelarve seaduses esitatakse riigiasutuste lõikes. Riigieelarve koostamine Eelarve koostamise õiguslikeks alusteks on põhiseadus, riigieelarve seadus.
Tööpakkumised avalikus sektoris - vabad töökohad | CV-Online riigiasutuste tööpakkumised
Kommentaarid 1-20 - EKRE volikogu esimees, riigikogulane Urmas Reitelmann nimetas oma Facebooki postituses avaliku sektori kommunikatsioonitöötajaid "kasututeks, kuid see-eest kõrgepalgalisteks parasiitideks". - DELFI
Kinnistuportaal | RIK
Suhtled igapäevaselt Eesti ettevõtete ja riigiasutuste IT juhtide ja spetsialistidega Leiad koos kliendiga tema ettevõtte IT alased koolitus- ja arenguvajadused Pakud kliendi ärile väärtust loovaid lahendusi ja professionaalseid nõuandeid. Nõudmised kandidaadile