Coming Soon
õppekava vahetus ttü

liivi mööbel

martin kõiv ttü

software engineering ttu

võta taotlus ttü

all you can eat tallinn
Õppekava versiooni vahetus - ÕISi info ja abi - TÜ Wiki õppekava vahetus ttü

Korralduse lisamise alustamine. Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja dokumendi liigiks õppekava versiooni vahetus (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).. Isikute lisamine korraldusele. Tegemist on personaalse dokumendiga, korraga on võimalik vormistada …

Eksamid ja arvestused | Tartu Ülikool

õppekava vahetus, ennistamine, jne ainete (sh praktika) deklareerimise tehnilised küsimused Magistrioppe oppekava 40 AP.doc. Alates 2009/2010 leiate õppekavad TTÜ ÕISist. Viimased uudised Praktikavõimalus justiitsministeeriumis 14. jaan Tanel

Eksmatrikuleerimine | Tartu Ülikool

Õppekava täitmisel võib arvestada bakalaureuseõppes, magistriõppes ja doktoriõppes, rakenduskõrgharidusõppes ning inseneriõppes kogu ulatuses väljaspool TTÜ-d sooritatud õpingute tulemusi ja erialast töökogemust, va lõputöö või lõpueksam, mis tuleb kaitsta või sooritada TTÜ-s.

Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

ülikooli vahetus - lapsemure.ee

- 2014 õppejõudude vahetus - Mälardalen University, Sweden - 2013 õppejõudude vahetus - LUCA School of Arts, Belgia Nordplus programmi raames:-2014 korraldasin ja viisin läbi IP ""Business Ethics and Ertrpreneurship, Tallinn University of …

| Tallinna Ülikool

Kehtestatud TTÜ nõukogu 08.10.2013 määrusega nr 11 Täiendusõppe kord Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 32 lõike 2 ja TTÜ põhikirja § 7 lg 1 punkti 14 alusel. § 1. Üldsätted (1) Käesoleva korraga kehtestatakse täiendusõppe korraldamise põhimõtted Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TTÜ).

Õppekava vahetus | Tartu Ülikool

Kogemuste ja teadmiste vahetus Täiendkoolitused TTÜ Täiendkoolituskeskusega koostöös 4 kursust Suunatud avaliku sektori ametnikele ja spetsialistidele TTÜ tunnistus mahus 2 EAP Võimaldab intensiivkorras omandada õppekava aineid. eRiigi Tehnoloogiate labor “E-riigi tehnoloogiad ja teenused” õppekava (k.a teised õppekavad

Tallinna Ülikooli õpikeskkonna ÕIS funktsionaalsused õppekava vahetus ttü

(6) Õppekava täitmise nõuet ei kohaldata ning õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilaselt, kes õpib tasuta ja täiskoormusega õppes ning kui tal on õppekava täitmiseks sooritamata üksnes lõpueksam või kaitsmata lõputöö. Õppekava täitmise ja õppekulude hüvitamise kohustus tekib üliõpilasel uuesti juhul, kui ta on viidud

Haldus- ja ärikorraldus | Tallinna Ülikool

Õppekava vahetus - Avaldus üleviimiseks teisele õppekavale koos kõigi oma sooritustega. Võimalik vaid vabade õppekohtade olemasolul vastuvõtval kaval. Õppevormi vahetus - Avaldus minekuks statsionaarsest kaugõppesse või vastupidi. 4.2. Dokumentide lisamine. Paljudel avaldustel on võimalik valida lahter "Tahan lisada dokumente".