Coming Soon
Lõputöö vormistamise juhend ttü

avinurme elulaadikeskus pealtnägija

digar virumaa teataja

tallinna ülikool juura

komplekteerija tööpakkumised

mängud pallidega
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu

Otsid lõputöö koostamise juhendit, praktika juhendit või midagi muud? Siit leiad hulga olulisi dokumente. Üliõpilastööde juhend (pdf) (va lõputööd) Üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhend (lõputööd) Doktoritöö vormistamise juhend (pdf) Tallinna Ülikool. Narva mnt …

Kirjalike tööde vormistamise juhend | Tehnikakõrgkool

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 1969.a. loodud Majandusteaduskonna töö jätkaja. Nüüdseks on ülikooli majandus- ja

Dokumendid ja juhendid | Tallinna Ülikool

(kehtestatud TTÜ nõukogu 18.06.2013 määrusega nr 6, muudetud nõukogu 17.06.2014 määrusega nr 6). Olenemata sellest, kas lõputöö on uurimis- või projekteerimisalane, koostab üliõpilane juhendaja ja konsultantide nõudeid ning soovitusi arvestades lõputöö kava ja täidab bakalaureuse lõputöö

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …

lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Täidetud lihtlitsents lisatakse lõputöö viimasele leheküljele, paberkandjal esitatud töö puhul tuleb lihtlitsents ka allkirjastada. Lõputöö peab sisaldama võõrkeelset (inglis- või saksakeelset) lühikokkuvõtet ehk resümeed. Resümee on sissejuhatuse ja kokkuvõtte süntees.

TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMI LÕPUTÖÖDE …
lõputöö vormistamise juhend ttü

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist:. lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS
lõputöö vormistamise juhend ttü

Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend
lõputöö vormistamise juhend ttü

Koostöö. kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja …

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
lõputöö vormistamise juhend ttü

Lõputöö vormistamine artiklina tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada juhendajaga. Artikkel võib olla valminud kaasautorsuses TTÜ õppejõud(dude)ga, kuid esimeseks autoriks peab olema üliõpilane. Artikli maht peab olema vähemalt 7000 sõna koos kasutatud allikate loeteluga.

Lõputöö vormistamine < Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile

Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.

ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

Otsid lõputöö koostamise juhendit, praktika juhendit või soovid tutvuda kaitstud töödega? Siit leiad hulga olulisi dokumente. Liigu edasi põhisisu juurde Juhend loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks. 2 nädalat enne kaitsmist.