Coming Soon
üliõpilaskood ttü

eesti loto suurim võit

kuidas saada lame kõht

mustkass flirtic

prisma päevapakkumised

hiiumaa kirikud

Info ja registreerimine 2019 « Tipikate Rattamatkaklubi

üliõpilaskood ttü

Üliõpilaskood: _____ Õppekava kood ja nimetus: RDPR06/09 Energiatehnika. TTÜ Virumaa Kolledž . Praktikakood ja nimetus RA

Üldised kasutuseeskirjad

Akadeemilise juhendaja poolt viseeritud VÕTA taotlus esitada paberkandjal dekanaati 19. septembriks 2016 * * Üliõpilaskood üliõpilase personaalne identifikaator koosneb matriklinumbrist ja õppekava tähisest 160123IASM NB! Pelgalt matriklinumber ei ole üliõpilaskood! (Avatud Ülikool) endised üliõpilased TTÜ teiste erialade

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on kättesaadav TTÜ koduleheküljel dokumendiregistris õppetegevuse all. Väljavõtteid määrusest, mis puudutavad bakalaureuseõpet, on esitatud käesoleva juhendi lisas

Registeeri - isc.ttu.ee

üliõpilaskood ttü

Raamatukogu kursus Infootsioskused on bakalaureuse- ja inseneriõppe üliõpilastele üleülikoolilise kohustusliku õppeaine UTT0010 Õpingukorraldus koostisosa. Kursus viiakse läbi sügissemestril ja lõpeb arvestusega, mis annab 1 EAP. Eesmärk: Kursuse läbinu on omandanud infokirjaoskuse algteadmised, oskab praktiliselt kasutada e-kataloogi ESTER ja raamatukogu sidusandmebaase ning

TTÜ õppeaine "Keemia"

matriklinumbrist koos selle lõppu kirjutatud õppekava tähisega. Näide: 131125IASB on üliõpilaskood, mis on omistatud ühele aastal 2013 arvutisüsteemide erialale (ehk õppekavale) bakalaureuseõppesse vastu võetud üliõpilasele. Üliõpilaskood on üliõpilase tähtsaim identifitseerimistunnus kogu TTÜ-s …

Energia- ja geotehnika doktorikool II - Stipendiumi

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

data.vk.edu.ee

üliõpilaskood ttü

TTÜ esileht Tudeng Üliõpilaskood – üliõpilase ainulaadne koodmärgis, mis koosneb üliõpilase matriklinumbrist ja tema õppekava koodist. Õppekava – dokument, kus on toodud õppeainete loetelu, õppeainete valikuvõimalused ja -tingimused, lõpetamise tingimused jne.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Üliõpilaskood: _____ Õppekava nimetus ja kood: Energiatehnika RDPR06/09. TTÜ Virumaa Kolledž . Praktikakood ja nimetus RAR

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDŽ …

Taotleja nimi Üliõpilaskood Taotleja teaduskond Taotleja instituut Taotleja ametikoht (töötaja puhul) Stipendiumi taotlemise eesmärk: Suuline ettekanne konverentsil Posterettekanne konverentsil Uurimistöö Kursus Seminar Muu (täpsustada!): Konverentsi nimetus / ülikooli või teadus- ja arendusasutuse nimetus (kui taotleja läheb lühiajalisele uurimustööle või kursusele)

SQL kontrolltöö

Raamatukogu kursus Infootsioskused on bakalaureuse- ja inseneriõppe üliõpilastele üleülikoolilise kohustusliku õppeaine UTT0010 Õpingukorraldus koostisosa. Kursus viiakse läbi sügissemestril ja lõpeb arvestusega, mis annab 1 EAP. Eesmärk: Kursuse läbinu on omandanud infokirjaoskuse algteadmised, oskab praktiliselt kasutada e-kataloogi ESTER ja raamatukogu …

Click to edit Master title styleÕPINGUKORRALDUS

üliõpilaskood ttü

Üliõpilaskood • üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga • see õppige pähe TTÜ keeleõppe korralduse eeskiri Rektori käskkiri vabaainete tasuta õppimise võimalustest Praktika korraldamisega seotud dokumendid jms.