Coming Soon
Kuidas viidata interneti allikale

hiiumaa rahvusmuster

buroomaailm parnu

kuidas võita tagasi naise armastus

kuidas tasandada pinnast

lao mööbel

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

kuidas viidata interneti allikale
Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes Kinnitatud sotsiaalteaduskonna nõukogus 22.03.2004, otsus nr 3 Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes I. Sissejuhatus 1. Käesolev juhend selgitab allikate kasutamise põhimõtteid iseseisvate üliõpilastööde koostamisel. Juhendi eesmärgiks on aidata kaasa akadeemiliste tavade järgimisele Tartu Ülikooli

Viitamine - kuidas viidata - Sarnased failid

Täpsemad näpunäited, kuidas registreerida .ee domeeni. Eesti Interneti SA ise .ee domeene ei registreeri. Selleks peate pöörduma registripidaja poole. Siit saad teada, kes on registripidaja ja mida, mis teenuseid ta pakub ning mida peab kindlasti arvestama domeeni registreerides. viidates allikale ja autoriõiguste omajale. Loe

Viitamine kirjalikes töödes,

Ülesanne. Viitamise teoreetiline taust. Minu kogemused viitamisega on väga pikaajalised ja erinevat laadi. Esimeste, õigusteaduslike õpingute ajal (enam kui 20 aastat tagasi) oli kohustus kasutada joonealust viitamist, mis võimaldas lisaks allikate nimetamisele lisada täiendavaid selgitusi allika kohta ning vajadusel tuua ära ka sõnaseletusi, lisainfot jne.

Avaleht

kuidas viidata interneti allikale
Kui tegemist on vaieldava väitega või mingi nähtuse tõlgendamisega, tuleb allikale alati viidata, isegi kui tegemist on entsüklopeedias või õpikus esitatud väitega. Samuti peab igal juhul viitama allikale, kui ühest allikast kasutatakse töö koostamisel palju informatsiooni, isegi kui …

Kuidas kirjutada referaati

elektrooniliste dokumentide ja Interneti allikate kasutamine ilma korrektse mille järgi viidata. Iga õppe- ja teadusasutus (teadusajakirja toimetus) võib kehtestada oma reeglid. Teadus- ja uurimistöös on sõltuvalt töö iseloomust enimkasutatavad kolm Igale üliõpilastöös viidatavale allikale tuleb juba töö kirjutamise ajal

Magistritööle viitamine! - Perekooli Foorum

Keivin Kivimägi. 10A. Viitamine. . Salu oli 1963. 1969.a olnud lektor Turu ja ühtlasi dotsent Tampere ülikooli juures, aga tuli siis tagasi. Lundi Helk 2004: 125 .. Rahvasteliidu loomise kavadest olid Eesti poliitikud teadlikud juba I maailmasõja aastatel. Siis peeti. neid USA presidendi Woodrow Wilsoni utoopilisteks ideedeks. Made 1998: 49 .

Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes

kuidas viidata interneti allikale
Tuleb viidata nii algallikale kui sinu viidatud tööle. Plagiaadikontroll võtab selle nagunii välja, kui sinu poolt viidatud lause on plagieeritud. Tegelikult on iga kooli tööde juhendis kirjas ka see, kuidas allikale viidata

Kuidas anda tagasisidet? - Inspiratsioon - motivatsioon

kuidas viidata interneti allikale
Vikipeedias ei ole võimalik kasutada mujal levinud viitamissõnu "ibid.", "op. cit.", "samas" jne, mis viitavad eelmisena viidatud allikale, kuna artikli tekst ja viidete loend ei ole kunagi lõplik, artiklis võib muudatuste käigus tekstiosade järjekord muutuda, teksti ja viiteid lisanduda, kaduda jms. Tuleb kasutada eelkirjeldatud tehnikat.

VIITAMINE - tlu.ee

14. septembril toimub Tallinnas koolituspäev teemal “Lapse tähtis töö ja kuidas selleni jõuda”, mida viib läbi maailmatasemel Montessori koolitaja Karen Pearce Inglismaalt.

Kuidas registreerida .ee domeeni? — Eesti Interneti SA

Tuleb viidata nii algallikale kui sinu viidatud tööle. Plagiaadikontroll võtab selle nagunii välja, kui sinu poolt viidatud lause on plagieeritud. Tegelikult on iga kooli tööde juhendis kirjas ka see, kuidas allikale viidata

Kuidas viidata referaadis interneti lehekülge?

14. septembril toimub Tallinnas koolituspäev teemal “Lapse tähtis töö ja kuidas selleni jõuda”, mida viib läbi maailmatasemel Montessori koolitaja Karen Pearce Inglismaalt.

Magistritööle viitamine! - Perekooli Foorum

Kuidas see kogemus võiks aidata teisi? Iga kord kui järgmisele juhendatavale lugu räägid, tunnetad ära, mida järgmistel kordadel välja jätta ja kuhu värvikust juurde panna, et lugu oleks parajalt haarav ja mõte tuleks ilusti välja. Kuidas aidata kaasa sellele, et juhendatav päriselt enda plaanitud sammud ära teeks?