Coming Soon
Koolon või mõttekriips

ttu psühholoog

air-o-swiss 2055d

tartu ülikool ajalugu magister

poordi 3 tallinn

hea sünonüümid

Kirjavahemärkide loend – Vikipeedia

Kui tabel või joonis on nummerdatud, tuleb numbri taha punkt. Praegu võib sageli kohata vormistusviisi, kus a) tabeli numbri taga on koolon või mõttekriips, ehkki meie kirjatavas on õigel kohal punkt ja b) pärast koolonit tuleb kohe suur esitäht ( Tabel 2: Vihmasadude hulk septembris ).

Rindlause, põimlause, lauselühend, mõttekriips ja koolon

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses Teema: Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Tüüp: Märginoppija Kliki märginupul, siis sõnal, mille taha seda märki soovid Jälgi, kas lauses on kokkuvõttev sõna või ei, ja pane koondlause kirjavahemärgid (VIII kl)

Tühikute kasutamise reeglid - Informaatika õpilastele

koolon või mõttekriips
Rindlause, põimlause, lauselühend, mõttekriips ja koolon. Mõttekriips ja koolon Kui loetelule järgneb kokkuvõttev sõna, siis kasutatakse mõttekriipsu ning kui tahetakse eriliselt rõhutada eelmise osalause tähendust: Opossum, kaamel, känguru ja jääkaru ­ need loomad mulle meeldivad. Rebane jäi magama ­ ta oli väsinud.

www.miksike.ee

Kui tabel või joonis on nummerdatud, tuleb numbri taha punkt. Praegu võib sageli kohata vormistusviisi, kus a) tabeli numbri taga on koolon või mõttekriips, ehkki meie kirjatavas on õigel kohal punkt ja b) pärast koolonit tuleb kohe suur esitäht ( …

Kirjavahemärgid inglise keeles – punctuation in English

ja, ning, ega, vÕi rindlauses (9. kl) koma sidesÕna ees rindlauses (9. kl) 1 koma sidesÕna ees rindlauses (9. kl) 2 koolon, mÕttekriips, semikoolon rindlauses (9. kl) rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 1 rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 2 rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 3 pÕimlause (9. kl) 1 pÕimlause (9. kl) 2

Kuidas teha mõttekriipsu! - Perekooli Foorum

1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.

eesti keele instituudi keelekorraldaja

koolon või mõttekriips
Kas mõttekriips, koolon või ei kumbki? Käsitöö, muusika ja draama need on kõigi lemmikud. Käsitöö, muusika ja draama - need on kõigi lemmikud. 200. Ütle kõik kirjavahemärgid: Koer haukus rõõmsalt Kas sa oled ammu siin Kiisu-Miisu.

Kümme soovitust tabeli ja joonise vormistamiseks — Paevakera

Side- ja mõttekriips Kuigi arvutikirjas tekstide puhul ei järgita sageli korrektset side- ja mõttekriipsu kasutamist, on neil kirjavahemärkidel täita erinev funktsioon. I. Nii on sidekriips seotud sõnade kokku- ja lahkukirjutamisega, aga ka …

Mõttekriips - leiti 66 faili - Annaabi.ee

Kui me räägime, näiteks kirjavahemärkide inglise keeles näiteks koolon inglise keeles, õigus esitada kaks ettepanekut, teine täiendab või selgitab esimest Your work is unsatisfactory: your knowledge of grammar leave much to be desired või nimekiri, mida oli üldine esimeses You need the following: tomatoes, cabbage, pepper, some salt

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses - Miksike

koolon või mõttekriips
Perioodikas ilmunud artiklite viitamisel: autori(te) perekonnanimed, initsiaal või eesnimi, ilmumisaasta, punkt, artikli pealkiri, punkt, mõttekriips, ajakirja või lehe nimi, ajakirja või lehe number, koma, viidatava teksti lehekülje number, näiteks Otsma, Annika 2012. Kaunis kodu toob naeratuse suule ja sära silma.

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses - Miksike

koolon või mõttekriips
Kas mõttekriips jääb tekstis rea lõppu või lükkub uue rea algusesse? Aga sidekriips? Lugeda on mugavam, kui mõttekriips jääb eelmisele reale, kuid lahkukirjutatav mõttekriips uue rea alguses ei ole samuti suur viga. Kokkukirjutatav mõtte- või sidekriips (nt numbrite vahel) jääb eelmise rea lõppu.

Kümme soovitust tabeli ja joonise vormistamiseks — Paevakera

Mõttekriips ( – ) on kirjavahemärk, millega märgitakse lausekatkestust ja mõttepausi.. Seda kasutatakse koondlauses loetelu järel kokkuvõtusõna ees, kiilu eraldamiseks, muude lauseosade eriliseks esiletõstmiseks või lausekatkestuse tähistamiseks. Mõttekriipsu ümber jäetakse tühikud. Arvutikirjas on võimalik kasutada mitme pikkusega mõttekriipse.

Mõttekriips või sidekriips - EKI Keelenõuanne

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses Teema: Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Tüüp: Märginoppija Kliki märginupul, siis sõnal, mille taha seda märki soovid Jälgi, kas lauses on kokkuvõttev sõna või ei, ja pane koondlause kirjavahemärgid (VIII kl)

Tühikute kasutamise reeglid - Kirjandiabi | TaskuTark

Mõttekriips ja koolon Kui loetelule järgneb kokkuvõttev sõna, siis kasutatakse mõttekriipsu ning kui tahetakse eriliselt rõhutada eelmise osalause tähendust: Opossum, kaamel, känguru ja jääkaru – need loomad mulle meeldivad. Rebane jäi magama – …

Liht- ja liitlause. Alus, öeldis. Otsekõne Jeopardy Template

Hoia Alt (tavaline Alt, mitte Alt Gr) nuppu all ja siis vali paremalt numbriklaviatuurilt kood 0150 või 0151 ja siis lase Alt nupp tagasi üles. Koodiga 0150 on lühem – ja 0151 on pikem — mõttekriips. Võid ka siit minu postituse seest kopeerida, kui see lihtsam on 🙂 Ma lootsin midagi lihtsamat ..