Coming Soon
Inglise sünonüümisõnastik

telefoni remont tallinn

tööpakkumised 16 aastastele

pakkija tööpakkumised

kuidas anda koerale ussirohtu

www.e-äriregister
alphaDictionary * Free Estonian Dictionary - Free Estonian

Sisestage eestikeelne sõna, saate selle sünonüümid ja antonüümid. Sõna: Copyright © Filosoft 2007Filosoft 2007

Inglise keel - Gümnaasiumi õppematerjalid

Sõnu inglise eesti sõnastikus on 188 572. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]

Sünonüümisõnastik

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.

Eesti õigekeelsussõnaraamat – Vikipeedia inglise sünonüümisõnastik

Inglise keele ja kirjanduse eriala sisseastumiseksam toimub testi vormis ja see sooritatakse inglise keeles. Testi tegemiseks on aega kaks tundi.. Testi esimene osa kontrollib sõnavara ja grammatikaoskuseid. Võimalikud ülesande tüübid selles osas on lünktekst, sõnatuletus, sünonüümide ja antonüümide, kollokatsioonide ning grammatiliste konstruktsioonide kasutamine kontekstis.

Inglise keele olümpiaad | TÜ teaduskool

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

Inglise keel - Gümnaasiumi õppematerjalid inglise sünonüümisõnastik

Sisestage eestikeelne sõna, saate selle sünonüümid ja antonüümid. Sõna: Copyright © Filosoft 2007Filosoft 2007

Inglise-eesti sõnastik

Inglise keele ebareeglipäraseid sõnu ja nende tähendusi . Tõlge. I vorm. II vorm. III vorm. Olema. Be. Was/were. Been. Elama, taluma. Abide. Abode. Abode

Sünonüümisõnastik on Inglise - Eesti-Inglise Sõnaraamat

The atom of a wordnet-type thesaurus is a synonym set (also called a synset), which is a set containing all the synonymous words or multi-word units that express the same concept.

Estonian Wordnet - cl.ut.ee

sünonüümisõnaraamat tõlge sõnaraamatus eesti - inglise Glosbe andmetel. Näitan lehte 1. Leitud 0 lauset, mis võivad fraasiga sobida sünonüümisõnaraamat.Leitud 0 ms.Tõlkemälud on loodud inimeste poolt, kuid kokku pandud arvuti abil, mis võib põhjustada vigu.

Inglise keele ebareeglipäraseid sõnu ja nende tähemdusi

Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS) on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat, mis on vabariigi valitsuse määrusega kirjakeele normi alus. Ametlikus suhtluses jm keelekasutuses on oluline järgida keelenorme. Igapäevasuhtluses on ÕS ja teisedki normiallikad mõeldud inimestele, kes soovivad järgida hea keelekasutuse tava.