Coming Soon
Erakonnad äriregister

pealtnägija online

viitamise juhend tartu ülikool

juss haasma kättemaksukontor

lai 30 10133 tallinn

hawaii five o theme

Eesti erakondade loend – Vikipeedia

329 ERAKONNAD (PARTEID) JA LIIKUMISED 328 Parlamendid. Rahvaesindus. Valitsused) aktivism (ja seotud aktivistid ja ühiskonnategelased (both kategooriad etwiki olemas), liiga hägus ilmselt, kategooria aktivism on pandud kustutamismärkmega

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal - Äriregistrid

“Senistele arengutele erakonnad vastu ei ole.” Digilugu kolmandat, Äriregister neljandat jne. Isegi sama ministeeriumi alla kuuluvad e-teenused kasutavad erinevate võimaluste ning tehnilise lahendusega autentimist. Nagu näha ei piisa Vabariigi Valitsuse seadusest, mis selgelt sõnastab, et MKM-i valitsemisalas on muuhulgas “riigi

Kasutaja:Estopedist1/Estopeedia märksõnastik – Vikipeedia

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

European e-Justice Portal

erakonnad äriregister

konkreetsed erakonnad, valimisliidud, poliitikaorganisatsioonid terminiprobleem commons:category:Members of the Peoples Union of Estonia (Rahvaliit, on endine nimi; commons:category:Former members of the Estonian Centre Party …

Viron itsenäisyyspuolue – Wikipedia

erakonnad äriregister

Iseseisvuspartei soovis uue partei nimeks Eesti Iseseisvusliit, EDP soovis sellele aga lisaks sõna Demokraatlik, ehk siis nimeks Eesti Demokraatlik Iseseisvusliit, mis aga ei olnud vastuvõetav Iseseisvusparteile. 30.04.2010 teeb erakond Äriregistrile ühinemiskande taotluse, millest aga Äriregister 05.05.2010 keeldub. 29.05.2010 toimub

ELURIKKUSE ERAKOND - teeme koos Eestist nutika ökoriigi.

Eesti erakonnad vasak-paremskaalal Eesti erakondade kuuluvus rahvusvahelistesse organisatsioonidesse Poliitiliste parteide ehk erakondade ja teiste samu sihte taotlevate poliitiliste ühingute ja nende liitude likvideerimiskomisjon

Kinnistus- ja registriosakond | Eesti kohtud

e-äriregister Äriseadustik Nimepäring Erakonnad Ärikeelud Abiinfo Article - linux.rakendused - 03.10.2018 - 13:12

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal - Äriregistrid

erakonnad äriregister

Allikas: Äriregister ja Kallakas, P. Erakondade liikmeskonna areng Eestis 1995-2009. Magistritöö, TÜ 2009. Seevastu parlamendivälised erakonnad on viimastel aastatel liikmeid pigem kaotanud, sh Rahvaliidu järglane Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Parlamendivälistest erakondadest on õige pisut kasvanud vaid Iseseisvuspartei

Äri- ja ühinguregister | Justiitsministeerium

Reformierakond seisab vaba ja võimalusterohke keskkonna eest, kus saavad sündida meie kõigi elu edasi viivad uued ja paremad mõtted. Meie poliitika rajaneb lihtsatel liberaalsetel väärtustel, nagu üksikisiku vabadus ise otsustada, ettevõtlike inimeste ja ettevõtjate kaitse, madalad maksud ja sallivus.