Coming Soon
Eap tartu ülikool

baltest mööbel

eckerö line check in

tööpakkumised kooli kõrvalt

miksike jõululuuletused

bdsm tallinn

Kursused õpilastele 2019.-2020. õppeaastal | TÜ teaduskool

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Bakalaureuseõpe | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Praktikad õpetajakoolituses | Tartu Ülikooli Pedagogicum

Maht 3 EAP, toimub 3. semestril, on enamasti konkreetse õppekavaga seotud vaatlus- ja osaluspraktika, tehakse ka rühmakülastusi haridusasutustesse. Praktikaasutuse poolne juhendaja on mentor. Mentor võimaldab vaadelda või tunni osa läbi viia, toetab, tutvustab oma tööd, vajadusel annab tagasisidet üliõpilase tegevusele.

Tasemeõppe ained täiendusõppena | Tartu Ülikooli

eap tartu ülikool

The University of Tartu (UT; Estonian: Tartu Ülikool, Latin: Universitas Tartuensis) is a university in the city of Tartu in Estonia. It is the national university of Estonia, [2] and the only classical university in the country [3] , and also the biggest [4] and most prestigious [5] university in Estonia.

Tartu Ülikool

Arstiteadus. Õppekava kirjeldus. Doktoriseminar I. AR00.00.047 5 EAP kohustuslik aine. Aine eesmärk on doktorandi esimese aasta töö tulemuste süstematiseerimine ja järgnevate aastate töö planeerimine. Koostöös juhendaja(te)ga arendatakse uuritavat probleemi: töötatakse läbi kirjandus, koostatakse uuringukavand. Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Koolipsühholoogia kutseaasta | Tartu Ülikool

Loetavad ained. Ajakirjandus ja kommunikatsioon I aasta (2019 alustanud) Sügissemester 2019. SVUH.00.085 Projektipraktika 2. osa 10 EAP – praktikat on võimalus sooritada ka järgnevatel semestritel (M. Männiste, K. Kasearu, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee.

Õppekava õppetööga Tartus | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

eap tartu ülikool

Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Bakalaureuseõppekava ülesehitus | Tartu Ülikool

Õppetöö ülikoolis toimub teatud reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, on üliõpilastel vajalik neid reegleid teada. Kõige olulisem üliõpilasi puudutav õigusakt on õppekorralduseeskiri. Õppetööd ja üliõpilasi puudutavad peale õppekorralduseeskirja teisedki õppetöö õigusaktid. Õppetööd planeeritakse akadeemilisest kalendrist lähtuvalt.

Koolipsühholoogia kutseaasta | Tartu Ülikool

kÕrvaleriala usuteaduskonnast (60 eap) Usuteaduse õppimine kõrvalerialana pakub head tuge paljudele erialadele, seda eriti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas, kuid miks mitte ka mujal. Usuteaduse õpingud annavad ruumi tegelemiseks tõe ja elu tähenduse küsimustega ning aitavad kaasa iseenda tundmaõppimisele ja kasvamisele persoonina.

Õppekorraldus | Tartu Ülikool

eap tartu ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

| Tallinna Ülikool

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Kursuste tabelis toodud sihtrühm tähendab soovituslikku klassi. Loe kursuste kirjeldusi, vali välja huvipakkuvad ja registreeru. Aruta enne kirja panemist oma vanemate ja õpetajaga, kes tasub õppemaksu.

Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm | Tartu

Ainete läbimise eest tasumine toimub teaduskonnas kehtiva ainepunkti hinna alusel. 1 EAP hind bakalaureuseõppe ainetel on 40€, magistriõppe ainetel 45€ ja inglise keeles toimuvatel õppeainetel 60€. Lisainfo: Helen Seppa, õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee

Bakalaureuseõpe | Tartu Ülikool

eap tartu ülikool

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

» Õppimine

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Kursuste tabelis toodud sihtrühm tähendab soovituslikku klassi. Loe kursuste kirjeldusi, vali välja huvipakkuvad ja registreeru. Aruta enne kirja panemist oma vanemate ja õpetajaga, kes tasub õppemaksu.