Coming Soon
Age värv tartu ülikool

kuidas teha ise visiitkaarti

sõiduplaanid.ee tallinn

ananke mööbel haapsalus

o’neill aw journey

ttü raamtukogu

Age Värv "Kulutuste kondiktsioon: teise - Tartu Ülikool

age värv tartu ülikool
Õiguse alused (avatud e-kursus kõikidele huvilistele) - Tiina Mikk, Age Värv, Carri Ginter, Andreas Kangur, Margus Kurm, Lauri Mälksoo, Karin Sein, Gaabriel Tavits, Janno Lahe, Ülle Madise, Katre Luhamaa, Urmas Volens, Piia Kalamees, Gea Lepik

Toimunud koolitused | Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu Ülikool University of Tartu; Leagues: Latvian–Estonian Basketball League: Founded: 1937; 82 years ago () History

2012.a. toimunud doktorikooli üritused | Tartu Ülikooli

age värv tartu ülikool
This website uses cookies to improve your user experience. The university website does not process or collect personal data. This website uses Facebook Pixel and Google Analytics.Read more in the Data Protection Policy.

Õigusteaduskonna asedirektor Age Värv pälvis Tartu

Age Värv : bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht, PhD (õigusteadus) Kaarli pst 3-304 Tallinn age.varv [ät] ut.ee: Kertu Kirjasto : õppekorralduse spetsialist (IT-õigus), MA (eesti ja soome-ugri keeleteadus) 737 6065 Näituse 13a-107 kertu.kirjasto [ät] ut.ee: Mari Liiver Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU

CV: Age Värv

age värv tartu ülikool
Diplomitööd 1981 219. Aaren, Epp Die Modalität im Deutschen und ihre Wiedergabe im Estnischen. Betr. K. Uustalu 220. Hiiemäe, Mari (KÕ) Die syntaktischen Funktionen von "es" und ihre Wiedergabe im Estnischen. 1980. Betr. K. Uustalu 221. Kaits, Külli

Age Värv | Tartu Ülikool - ut

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond on kirjutanud Piia Kalamees ja Age Värv kogumikteoses „Euroopa piiritlemine, õigusvõime, vastutus. Doktoritöö. Tartu Ülikooli kirjastus 2010 14 Paal, K. Korteriomandi väljatöötamise alustest. Juridica 2001, nr 4, Võlaõigusseaduse mõju valitseja nimetamisele ja

Aumärk | Tartu Ülikool

29. novembril kaitseb õigusteaduskonnas doktoritööd Age Värv teemal "Kulutuste kondiktsioon: teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses". Juhendaja: dots. Martin Käerdi Oponendid: prof. Christian von Bar (Universität Osnabrück) ja dr iur Triin Uusen-Nacke (Tartu Maakohtu kohtunik) Kaitsmine toimub kell 10.00 Iuridicum II-s Näituse tn.13a ruumis

Õigusteaduskond | University of Tartu

Keelefilosoofia raamat. Tartu Ülikool - Filosoofia - Filosoofia. 0 1 Hindamata. 0 is over forty years of age." I am using "the glorious winner" referentially, thinking of Dale Earnhart, completely confident that he has the race won, and I have him very much in mind, clear mental image and all.

Keelefilosoofia raamat | Filosoofia - Tartu Ülikool

age värv tartu ülikool
TARTU ÜLIKOOL Õigusteaduskond. Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga, Age Värv. Kinnitatud TÜ õigusteaduskonna nõukogus 29.4.2011, muudetud TÜ

Juhend 2016 by iuridicum - Issuu

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Mariana Liiv, Hanna Niinepuu Estonian successive bilinguals and 33 monolingual Estonian children at the same age.In the theoretical part there was given an overview of bilingualism, narrative and grammatical skills

Diplomitööd 1981-2000 | Tartu Ülikooli humanitaarteaduste

Tartu Ülikool tunnustas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul aumärgiga õigusteaduskonna asedirektorit ja programmijuhti Age Värvi. Aumärk anti üle 23. veebruaril Tartu Ülikooli aulas toimunud Eesti Vabariigi 100 pidulikul kontsertaktusel. „Mul on suur au astuda nende kolleegide ritta, kes selle tunnustuse on pälvinud.

University of Tartu - Wikipedia

age värv tartu ülikool
Age Värv Intellectual property law is being reformed in various countries worldwide, among which in the European Union at present Estonia endeavours one of …

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond

age värv tartu ülikool
Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU tel 737 5100 faks 737 5440 info [ät] ut.ee .

Tartu - Wikipedia

age värv tartu ülikool
Age Värv : Programme Director : PhD (Law) Kaarli pst 3-304 Tallinn age.varv [ät] ut.ee: Roveena Kapp : Specialist in Academic Affairs : 737 6063 Näituse 13a-112 roveena.kapp [ät] ut.ee: …